NV Architekt Luk Peeters

Verwezenlijkt reeds drie decennia de bouwplannen en dromen van zowel particulieren als bedrijven. De portfolio van onze realisaties laten een doeltreffende en specifieke aanpak voor ieder bouwprogramma blijken, waarbij de parameters organisatie, budget en locatie medebepalend zijn.
In onze filosofie staat tevredenheid van de bouwheer centraal.

NV Architekt Luk Peeters
Réalise déjà depuis trente ans les plans de construction et rêves de tant les particuliers que les entreprises.Le portefeuille de nos réalisation permet une approche efficace et spécifique pour chaque programme de construction, dans lequel les paramètres organisation, orientation, budget et localisation prennent une place déterminante.
Dans notre philosophie, la satisfaction du maître d’oeuvre est centrale

NV Architekt Luk Peeters
Has helped to realise the building plans and dreams of private individuals and companies for the past three decades.
Our extensive portfolio demonstrates the effective and specific methods used in each building project, wherby organisation, orientation, budget and location play a major role.
Our philosophy is based on costumer satisfaction.

Penders PORSCHE

Diametal NV

Cloos Belgium NV

Kelchtermans

Schodts

Knockaerts